De activiteiten in gemeenschapshuis “de Annendaal”

De reguliere activiteiten zijn op te splitsen in twee delen, enerzijds alle activiteiten die met name voor de inwoners van Maria Hoop worden georganiseerd én anderzijds activiteiten die te maken hebben met en onderhoud van het gebouw.

 

 

De activiteiten voor de inwoners worden met name georganiseerd door de verenigingen van Maria Hoop. De stichting ondersteunt en stimuleert hen daarbij waar nodig.

Voor nieuwe activiteiten worden nieuwe (werk)groepen aangetrokken of geformeerd. Denk hierbij aan allerhande nieuwe activiteiten die op de rol staan voor senioren, zoals het huiskamerproject, Samen Koken en Samen Eten, buurtbieb “De Bookgaard”, bewegingsactiviteiten, enzovoort. Het zijn met name activiteiten die gericht zijn op (kwetsbare) ouderen ter voorkoming van eenzaamheid en ertoe bij te dragen dat zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Omdat bijna alle plaatselijke gremia binnen het bestuur van de stichting zijn vertegenwoordigd, is het makkelijk om dwarsverbanden te leggen en de samenwerking op te zoeken.

De taken voor het beheer en onderhoud bestaan uit onder andere het agenda beheer, afspraken maken met gebruikers, het instrueren van de grote groep vrijwilligers die er hun activiteiten uitvoeren, inkoop, beheren van voorraden, het schoonhouden van het gebouw en de buitenruimte, onderhoudswerkzaamheden, regulier overleg met de gebruikers (uitvoerende vrijwilligers) en bestuursvergaderingen (beleid).