Exploitatie

 De stichting ontvangt geen gemeentelijke subsidie voor de reguliere exploitatie. De gemeente verstrekt wel indirect een bijdrage via de subsidiëring van de gebruikers van het dorpshuis. Zij ontvangen als onderdeel van hun jaarlijkse subsidie een tegemoetkoming in de huisvestingskosten.

Zoals ook uit de jaarrekening blijkt komen de inkomsten van de stichting deels uit de servicekosten die de verenigingen betalen voor het gebruik van het gebouw en voor een groot deel uit de winst op de consumptieomzet.

De gebruikers draaien zelf de bar en ontvangen daarvoor een deel van de winst. Het andere deel is voor de exploitatie van het gebouw. Door dit systeem kunnen de verenigingen met het organiseren van hun activiteiten hun kas spekken en dragen zij door de geleverde vrijwillige inzet bij aan een gezonde exploitatie van het gebouw.

De gemeente draagt wél bij in de kosten van het grote onderhoud van het gebouw. Zo heeft de gemeente het grootste deel van de verbouwingskosten in 2018 voor haar rekening genomen.