Verenigingen / instanties die gebruik maken van het dorpshuis ” de Annendaal”:

  • Karnavalsvereniging ’t Winterköningske”

Carnavalsvereniging “’t Winterköningske” heeft als doel om in Maria Hoop een volwaardig carnavalsfeest te organiseren. Uiteraard met de bedoeling dit samen met alle inwoners, jong en oud, te vieren in ons dorp, in de plaatselijke horecagelegenheden en onze zaal De Annendaal.

Dit feest wordt mogelijk gemaakt door de hulp van vele vrijwilligers van de carnavalsvereniging en daar buiten, sponsoren en opbrengst van oud ijzer, kerststerren en de rondgang met de levensmiddelenmand.

Dat we hierin doen wat mogelijk is blijkt wel uit ons programma: opening seizoen, kinderdisco met aansluitend prinsuitroepen, dialectmis met fanfare en koor, receptie, optocht, spek en ei, Deelgaard got talent, aafsjloeting, bezoek aan basisschool de Bolleberg, Hocus Pocus avond, senioren carnaval en de horeca tot in de verste uithoeken van ons dorp.

Hulp van vrijwilligers is cruciaal. Elke hulp is welkom. Iedereen die een handje wil helpen nodigen we van harte uit om zich aan te melden.

Uiteraard zijn ook nieuwe sponsoren altijd van harte welkom voor hun financiële bijdrage om dit programma te organiseren en te verbeteren.

Maar het aller belangrijkste is toch wel jullie deelname. We zien jullie graag terug in en langs de optocht of bij onze activiteiten.
Want carnaval vier-ste same ongerein!

Alaaf, namens KV ’t Winterkoningske.

 

Website:  www.winterkoningske.nl

Email: secretariaat@winterkoningske.nl

Volg ons via facebook:  https://www.facebook.com/winterkoningske

_________________________________________________________________________________________________________________

  • Fanfare St. Paulus

Fanfare St. Paulus is opgericht in 1939. De eerste voorzitter was pater Eletherius van het naburige klooster van de Passionisten. Over de geschiedenis uit de beginjaren is erg weinig bekend. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw groeide de fanfare enorm. Nieuwe instrumenten en het invoeren van externe opleiding door Kreato waren de bouwstenen die er mede voor hebben gezorgd dat de fanfare in 1988 promoveerde naar de afdeling uitmuntend.

Fanfare St. Paulus heeft als doelstelling om op inspirerende wijze muziek te maken. We luisteren dorpse en kerkelijke activiteiten op en staan midden in de samenleving. Verder organiseren wij al 30 jaar de Bonte Avond in Maria Hoop en mooie concerten, met als hoogtepunt Maria Hoop L!VE in 2017.

De laatste jaren kreeg ook onze fanfare te maken met een behoorlijke krimp. Uniek is de samenwerking die wij sinds een paar jaar hebben met fanfare Wilhelmina uit Vlodrop. We repeteren wekelijks samen en ervaren veel plezier in het samen muziek maken.

Interesse? Kom een keer luisteren. We repeteren elke vrijdagavond in de oneven weken in de Annendaal.

website: Fanfare Sint Paulus   

_________________________________________________________________________________________________________________

  • Oefentherapeutische gymnastiek in groepsverband

Wil je ook in groepsverband bewegen?

Vind je het belangrijk dat dit gebeurd onder goede begeleiding?

Dan is de Oefentherapeutische gym iets voor jou!

Dit wordt gegeven door een Oefentherapeut Cesar.

Hierbij wordt er aandacht besteed aan; spierkracht, uithoudingsvermogen, beweeglijkheid van de gewrichten, balans/evenwicht, ademhaling, maar ook heel belangrijk de juiste uitvoering van oefeningen en houding!

Tevens is het toepasbaar in je dagelijkse leven, denk maar eens aan s ’morgens opstaan uit bed en je voelt je stijf. Dan kun je bepaalde oefeningen thuis ook uitvoeren.

Het is voor iedereen toegankelijk en je beweegt binnen je eigen mogelijkheden.

De oefentherapie is op dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 in ons gemeenschapshuis de Annendaal

Wil je hier meer informatie over neem dan gerust contact op met of loop eens binnen op dinsdagochtend tussen 10.00 uur en 11.00 uur!

___________________________________________________________________________________________________________________

  • Vrouwentrefpunt

Vrouwen Trefpunt Maria Hoop is een vereniging van ongeveer 65 dames.

De vereniging stelt zich ten doel de onderlinge contacten tussen vrouwen (onze leden) te bevorderen en te voorzien in sociale, culturele, maatschappelijke, creatieve en ontspannende activiteiten door het organiseren van activiteiten, houden van lezingen en bijeenkomsten en excursies.

Er is maandelijks een bijeenkomst behalve in de maanden juli en augustus. De bijeenkomsten worden meestal georganiseerd in “de Annendaal”. Soms zijn er ook bijeenkomsten op locatie.

Eenmaal per jaar in de maand september is er een dagtocht.

De contributie bedraagt € 30,00 per jaar. Heeft u interesse , kom dan geheel vrijblijvend eens een bijeenkomst bijwonen.

Voor meer informatie zie onze facebookpagina . (Vrouwen Trefpunt Maria Hoop)

of neem contact op met onze voorzitter: Christa Dircks 0475 302121

__________________________________________________________________________________________________________

  • E.H.B.O. vereniging afdeling Maria Hoop

De vereniging is opgericht in 1961 op initiatief van de heren van Kempen en Goertz met als doel vrijwilligers op te leiden tot erkend gediplomeerd EHBO-er. Een van de oprichters van onze vereniging, dhr. Pierre Goertz, was de eerste beheerder van het patronaat, dat nu zaal Annendaal heet.Naast het opleiden van vrijwilligers tot erkend EHBO-er verzorgt de vereniging in de wintermaanden een 8-tal herhalingslessen om ervoor te zorgen dat onze leden up to date blijven op het gebied van de eerste hulpverlening. Mensen met een EHBO-diploma kunnen zich bij de vereniging aanmelden als zij ook gebruik willen maken van deze herhalingslessen die meestal op de dinsdagavond worden gehouden. Vaak gaat onze instructeur tijdens deze herhalingslessen wat dieper in op een onderwerp, wat het iedere keer weer tot een boeiende les maakt. We zijn met een kleine gezellige groep die nieuwsgierig is naar de nieuwtjes op EHBO-gebied. Ook stond onze vereniging aan de wieg bij de oprichting van de Stichting Hart voor Echt-Susteren en hangen mede door onze bemoeienis op een tweetal plaatsen in het dorp de levensreddende AED’s.

Wij zijn bij tal van evenementen in het dorp en dus ook de Annendaal te vinden. Denk hierbij onder andere aan de bonte avond en de activiteiten van de carnavalsvereniging. Ook waren wij altijd aanwezig met een EHBO-post op Tuinrock.

Is jullie interesse gewekt, schroom dan niet voor meer informatie te bellen met Jos Wilms (06-54232732) of Leo Willms (301826)

________________________________________________________________________________________________