Vitaliteit middag donderdag 28 maart 2024 in het dorpshuis “de Annendaal”

programma :

  • informatie valpreventie
  • informatie vitaal ouder worden met o.a. ergotherapie
  • valrisico testen
  • informatie over sport- en bewegingsaanbod

Aanmelden is verplicht.Dat kan door een e-mail te sturen naar bind@menswel.nl onder vermelding van Maria Hoop met vermelding van de datum 28 maart 2024 .

U kunt ook contact opnemen met mevr. Yvonne Damen tel: 0475-48 48 48

 

Start Tai-Chi lessen dorpshuis de Annendaal

Vanaf 11 maart 2024 worden er wekelijks op de maandagavonden van 19:00-20:00 uur Taiji ( Tai-Chi) lessen gegeven.

Voor meer informatie en aanmelding verwijzen we u naar de website:  www.wuxian.zone

NL Doe dag in dorpshuis de Annendaal zaterdag 16 maart 2024

Zoals elk jaar doet de stichting “de Annendaal” mee aan de NL doe dag.  Dit jaar zal dat plaats vinden op zaterdag 16 maart van 9:00-13:00 uur. Werkzaamheden en klusjes die verricht gaan worden zijn o.a. verfwerk, schoonmaak dorpshuis, ordenen van opslagruimten, zoals zolder en onderhoud van het buiten terrein.

Het belooft altijd een gezellige ochtend te worden met koffie/vlaai/ broodjes onder het motto “het dorpshuis is van ons allemaal “

Je kunt je alvast opgeven via de vrijwilligers app van de stichting “de Annendaal” of stuur een mailtje naar deannendaal@gmail.com

Namens AB  stichting “de Annendaal”

RABO-club support 2023 vanaf 4 september stemmen 

Je kunt je als lid van de Rabobank vanaf  vandaag 4 september tot en met 26 september in het kader van de RABO-club support actie gaan stemmen. We hopen dat velen op de stichting “de Annendaal” hun stem uitbrengen. Financiële steun voor het dorpshuis de Annendaal is natuurlijk welkom. Wij willen in de toekomst onderdak blijven bieden voor de diverse verenigingen en activiteiten in Maria Hoop. Hou via de media in de gaten wanneer de stemperiode is. Wij rekenen op jullie steun!!!

Dank alvast namens het bestuur stichting “de Annendaal

Burendag 23 september 2023

Op zaterdag 23 september 2023 wordt er in de middag van 1300-1600 uur een burendag georganiseerd in en rond het dorpshuis de Annendaal Annendaalderweg 12a in Maria Hoop.

Het is de bedoeling dat het een eenvoudige maar gezellige ontmoetingsmiddag gaat worden voor jong en oud, en dus ook voor alle nieuwkomers in Maria Hoop.Kinderen kunnen die middag aan activiteiten meedoen. De fanfare is bereid om bij droog weer buiten op het plein deze middag muzikaal te ondersteunen

Tijdens de middag kunnen alle verenigingen dus ook die verenigingen die geen gebruik maken van het dorpshuis zich profileren en mogelijk leden werven. Indien een vereniging van die mogelijkheid gebruik wil maken vragen wij om van tevoren contact met ons op te nemen.

Namens het bestuur “Stichting de Annendaal”

e-mail: deannendaal@gmail.com

 

Samen Koken Samen Eten ( april 2023)

Voorlopig kunnen i.v.m. de bereikte maximale keukencapaciteit er helaas geen nieuwe personen aangemeld worden voor het gezamenlijke maandelijkse eten. Het maximale aantal van 45 deelnemers is bereikt.

I.vm. hemelvaart zal het gezamenlijk eten NIET op 18 mei maar op donderdag 11 mei plaatsvinden.

Windmolens Echt- Susteren ( april 2023)

Ook de stichting “de Annendaal” heeft namens gebruikers van het dorpshuis haar vragen en bezorgdheid over de mogelijke komst van windmolens schriftelijk geuit naar het college en gemeenteraad Echt-Susteren middels een bezwaarschrift.

 

samen koken samen eten april ( maart 2023)

 

Het verdriet van Putbroek 26 maart 2023 ( maart 2023)

 

 

NL Doe dag zaterdag 11 maart 2023 ( febr 2023)

Op zaterdag 11 maart 2023 van 9:00 uur tot 13:00 uur is het weer zover en doet de stichting “de Annendaal” weer mee aan de nationale NL Doe-Dag.

Hopelijk belooft het onder het genot van koffie/ broodjes/ vlaai evenals vorig jaar weer een gezellige ochtend te worden.

Vele handen maken het werk licht!

De werkzaamheden die we gaan uitvoeren in en rondom het dorpshuis zijn schilderwerk, schoonmaak, onderhoud buitenterrein, schoonmaak van dakgoten etc.

Men kan zich opgeven via de vrijwilligers app van de stichting of door een mailtje te sturen naar deannendaal@gmail.com

Bij voorbaat dank!!!

 

Nieuw telefoonnummer dorpshuis de Annendaal ( jan 2023)

het dorpshuis de Annendaal is vanaf 1 januari 2023 te bereiken onder het nieuwe telefoonnummer

( 0475) 30 69 93 

 

Financiële ondersteuning van de Rabobank ten behoeve van verduurzaming van het dorpshuis de Annendaal in Maria Hoop. 

(dec. 2022)

Ons dorpshuis de Annendaal is het afgelopen jaar buiten de prijzen gevallen tijdens de RABO-campagne verduurzaming van de leefomgevingen van met name maatschappelijke gebouwen.

Desondanks heeft de Rabobank in december 2022 een bedrag van € 2.500, – aan onze stichting

geschonken. Dit bedrag zal worden besteed aan de verdere verduurzaming van het dorpshuis de Annendaal.

Uiteraard zijn wij als bestuur van de stichting “de Annendaal “de Rabobank zeer erkentelijk voor het toekennen van dit bedrag, waarvoor wij namens de inwoners van Maria Hoop onze dank uitspreken.

 

Opbrengst Rabo clubactie  (okt 2022)

De stichting de Annendaal dankt een ieder die zijn/haar stem heeft uitgebracht ten behoeve van de Annendaal.

 

Toneeldrama “Het verdriet van Putbroek” Toneelvereniging “Ongerein” Linne ( okt 2022)

In mei jl. is de Toneelvereniging “Ongerein” uit Linne gestart met de eerste repetities van de drama voorstelling “Het verdriet van Putbroek”.

Het is een drama toneel gebaseerd op de werkelijke gebeurtenissen in november 1931 in Putbroek, het vervolg en de afloop daarvan.  Putbroek werd in 1931 wereldnieuws door een vreselijk moorddrama waarbij drie jongemannen vermoord werden.  Een vierde slachtoffer, dat reeds enkele maanden werd vermist, werd een week later in december 1931 in de bossen van het Annendaal gevonden.  De twee plaatselijke jachtopzieners, vader en zoon Van den Elzen, werden schuldig bevonden en kregen een gevangenisstraf van 15 en 8 jaar opgelegd.

De gebeurtenissen in 1931 met het moorddrama in de kleine gemeenschap van Putbroek waren dramatisch en moeten een enorme impact hebben gehad op de wat gesloten gemeenschap destijds. Het is weliswaar lang geleden maar de herinnering blijft o.a. door de aanwezigheid van een monumentaal graf en het opvallend moordkruis langs de Annendaalderweg.

In “Het verdriet van Putbroek” wordt het drama uitgebeeld met de personages die destijds betrokken waren bij de gebeurtenissen. Schrijver Bert Theelen heeft zoveel mogelijk de historische tijdlijn gevolgd, met een eigen toneelinterpretatie. De 3-voudige moord, het proces in Roermond, de periode in de gevangenis te Leeuwarden en de terugkeer in Posterholt in 1946 vormen de scenes van het toneelstuk.

De voorstelling is een uniek theaterstuk, met beelden, voice-over en muziek die ons meenemen naar het drama zoals dat zich destijds in Putbroek afgespeeld heeft. De cast bestaat uit 11 spelers en er is bewust gekozen om het drama op te voeren in de omgeving waar het zich allemaal afgespeeld heeft.

De uitvoeringen staan gepland op vrijdag 25 november, zaterdag 26 november en zondag 27 november in het Dorpshuis “De Annendaal” in Maria Hoop.  De verkoop van kaarten start op zaterdag 15 oktober 2022 uitsluitend via www.toneellinne.nl

Meer nieuws is te volgen via Facebook Toneelvereniging “Ongerein” Linne en Facebook “Het verdriet van Putbroek”.

Uitvoeringen 25-26-27 november 2022 in het Dorpshuis “De Annendaal” Maria Hoop

 

 

Bijzondere vermelding burendag 24 sept 2022 ( sept 2022)

Reeds vele weken komen inwoners uit Maria Hoop elke woensdag middag bij elkaar in het dorpshuis. Zij gaan dan onder het genot van een kop koffie handwerken. Zij breien deze gezellige middagen mooie mutsen, sjaals, truien, vesten etc. Het groepje heeft tijdens de burendag op 24 september in het dorpshuis de Annendaal alle breiwerken uitgestald en te koop aangeboden. Iedereen die een breiwerkje wilde hebben, mocht dat meenemen voor een vrijwillige bijdrage voor het goede doel. Het groepje had besloten om de opbrengst aan de stichting “Wensambulance Limburg” te geven. Een geweldig initiatief dat zeker het vermelden waard is. Mogelijk ondervindt dit mooie initiatief navolging. Top van jullie han(r)dwerkers!!!

 

 

Toneelvoorstelling  in de Annendaal (sept 2022)

RABO club Actie ( 5 sept 2022)

Stemmen kan van af vandaag tot 27 september !

Burendag dorpshuis Maria Hoop ( aug 2022)

Op zaterdag 24 september 2022 wordt er in de middag een burendag georganiseerd in en rond het dorpshuis de Annendaal Annendaalderweg 12a in Maria Hoop.

Het is de bedoeling dat het een eenvoudige maar een gezellige ontmoetingsmiddag gaat worden voor jong en oud, en dus ook voor alle nieuwkomers in Maria Hoop.

Kinderen kunnen die middag aan een activiteiten meedoen. De fanfare is bereid om bij droog weer buiten op het plein deze middag muzikaal te ondersteunen

Tijdens de middag kunnen alle verenigingen dus ook die verenigingen die geen gebruik maken van het dorpshuis zich profileren en mogelijk leden werven. Indien een vereniging van die mogelijkheid gebruik van wil maken vragen wij om van tevoren contact met ons op te nemen.

Namens het bestuur “Stichting de Annendaal”

RABO-club support 2022 ( aug 2022)

Je kunt je als lid van de Rabobank weer in het kader van de RABO-club support actie gaan stemmen. We hopen dat velen op de stichting “de Annendaal” hun stem uitbrengen. Financiële steun van het dorpshuis de Annendaal is natuurlijk welkom. Wij willen in de toekomst onderdak blijven bieden voor de diverse verenigingen en activiteiten in Maria Hoop. Hou via de media in de gaten wanneer de stemperiode is. Wij rekenen op jullie steun!!!

Dank alvast namens het bestuur stichting “de Annendaal”.

Tijdelijk gebrek aan toiletten in de  basisschool “de Bolleberg ” ( mei 2022)

Door problemen in de sanitaire voorzieningen in de basisschool  “de Bolleberg” hebben leerlingen tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de toiletten. Het dorpshuis de Annendaal bood een tijdelijke oplossing voor de ” hoge nood” bij de leerlingen. Als dank heeft de Bolleberg een ludieke attentie ( zie foto) geschonken. Dank namens het dagelijks bestuur.

 

Nationale NL Doe dag dorpshuis “de Annendaal” op 12 maart 2022 (maart 2022)

EEN GROOT SUCCES!!

De nationale NL doe dag op 12 maart is een groot succes geweest. Vanuit verschillende verenigingen en activiteitengroepen zijn ruim 20 vrijwilligers die zaterdagochtend actief geweest om het dorpshuis een opknapbeurt te geven. Naast schoonmaak van ramen, tafels, stoelen, kasten van keuken, buffet en voorraadruimte zijn ook deuren en muren geverfd. Daarnaast hebben een aantal zich bekommerd om het buitenterrein schoon/ onkruid vrij te maken. We mogen spreken van een zeer enthousiast groep. De sfeer was ongedwongen en gezellig.
Het dagelijks bestuur wil iedereen die tijdens ochtend heeft meegeholpen van harte bedanken voor haar/ zijn bereidwilligheid.
Wij hebben duidelijk het gevoel gekregen dat het dorpshuis echt van en voor iedereen is!!! Nogmaals dank!

Nationale NL Doe dag 12 maart 2022 maart 2022

Ook dit jaar doet de stichting “de Annendaal” mee aan de NL doe dag van het Oranjefonds. U kunt zich opgeven via email ( deannendaal@gmail.com) De klusjes worden uitgevoerd op zaterdag 12 maart van 9:00 tot 13:00 uur.

Cadeau Cheque Carnavalsvereniging maart 2022

De stichting “de Annendaal” heeft tijdens de carnavalsdagen 2022 een cadeau cheque van de Carnavalsvereniging ,” ’t Winterköninkske” mogen ontvangen ter waarde van  € 111.11. De stichting is deze vereniging zeer erkentelijk voor.

Yoga lessen februari 2022

Anja Wiersma wonende in Maria Hoop wil op de dinsdagavonden yogalessen te gaan verzorgen in het dorpshuis “de Annendaal”.

Zij is natuurlijk benieuwd of daar interesse voor is. Ze geeft Hatha yoga waarbij het accent ligt op het versterken van je spieren, je evenwicht en je souplesse. En Yin yoga, een rustigere yogavorm waarbij je langer in de houdingen blijft en werkt aan het versoepelen van je bindweefsel en gewrichten.

Mocht je interesse hebben, wil je haar dan een berichtje sturen naar anjawiersma3@gmail.com?  Zij houdt je dan op de hoogte. Een eerste kennismakingsles is gepland op dinsdag 22 maart 19:30-20:30 uur

 

RABO club support verduurzaming 2022 februari 2022

De coöperatieve Rabobank wil een actieve bijdrage leveren aan een duurzamere leefomgeving. Daarom investeert deze in zonnepanelen voor maatschappelijke gebouwen zoals scholen, musea, bibliotheken, theaters, clubhuizen en buurthuizen. Als lid van Rabobank bepaal jij mee welke maatschappelijke gebouwen Rabobank helpt te verduurzamen door middel van zonnepanelen. Goed voor jou & goed voor jouw omgeving.

Wij als dagelijks bestuur hebben ons dorpshuis “de Annendaal” aangemeld en komen in aanmerking voor deze actie.

Het slagen zoals al aangegeven hangt geheel af van u. Hoe?

Door als lid van de RABO-bank te stemmen op ons dorpshuis “de Annendaal”.

Dat kunt u doen vanaf maandag 28 februari 2022.

RABO club support 2021

Vanaf 4 oktober tot 25 oktober 2021 kun je als lid van de RABO bank weer in het kader van de RABO club support actie gaan stemmen. We hopen dat velen op de stichting “de Annendaal” hun stem uitbrengen. Financiële steun van het dorpshuis de Annendaal is natuurlijk welkom. Wij willen in de toekomst onderdak blijven bieden voor de diverse verenigingen en activiteiten in Maria Hoop.

DANK alvast namens het bestuur !!

burendag dorpshuis de Annendaal 2021

Op zaterdag 25 september 2021 wordt er in de middag een burendag georganiseerd in en rond het dorpshuis de Annendaal Annendaalderweg 12a in Maria Hoop. Het is de bedoeling dat het een eenvoudige maar een gezellige ontmoetingsmiddag gaat worden voor jong en oud, en dus ook voor alle nieuwkomers in Maria Hoop.

Kinderen kunnen die middag aan een activiteiten meedoen. De fanfare is bereid om bij droog weer buiten op het plein deze middag muzikaal te ondersteunen Tijdens de middag kunnen alle verenigingen dus ook die verenigingen die geen gebruik maken van het dorpshuis zich profileren en mogelijk leden werven. Indien een vereniging van die mogelijkheid gebruik van wil maken vragen wij om van te voren contact met ons op te nemen.

Onder voorbehoud:

Wel willen wij aangeven dat de corona maatregelen leidend zijn. Dat wil zeggen dat de burendag nog onder voorbehoud is. Wij willen u 1 week van te voren via een flyer aangeven of deze burendag doorgang zal hebben. Daarnaast is het weer medebepalend aangezien we deze middag zoveel mogelijk buiten wordt georganiseerd .

namens DB stichting de Annendaal

Thijs Brouns 06 36 53 22 85

Glasvezel clubactie  januari 2021

Voor meer informatie over glasvezel Maria Hoop kan men gebruik maken van een on-line vragen uurtje via onderstaande link:

http://www.deltafibernetwerk.nl/gebieden/echt-susteren/

Glasvezel clubactie januari 2021

Het dagelijks bestuur van de stichting de Annendaal is door de providers Caiway & DELTA benaderd of zij als stichting/ vereniging mee wil doen met een glasvezel verenigingsactie. 
Deze actie houdt in dat men zich als lid van een vereniging die deel uit maakt van het algemeen bestuur van de stichting de Annendaal kunt aanmelden voor glasvezel van Caiway of DELTA

Bij iedere aanmelding ontvangt de stichting  € 50,- Tijdens een algemene bestuursvergadering zal nog vast gesteld worden hoe de verdeling over de stichting en betreffende vereniging eruit gaat zien. Daarnaast ontvangt men als nieuwe klant € 25,-. Voorwaarde is hierbij wel dat de glasvezelcampagne wordt behaald.

Dat is natuurlijk een mooi aanbod en daarom hebben wij als dorpshuis de Annendaal met de betreffende verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis de Annendaal, ja gezegd om collectief mee te doen met de verenigingsactie van Caiway & DELTA.

Aanmelden bij Caiway kan via de volgende link : http://aklam.io/gcjpPU  

Aanmelden bij DELTA kan via de volgende link : http://aklam.io/q5dAu9  

LET OP: Belangrijk om bij de doorverwijzing “cookies” aan te vinken!

Vrijdag 15-1-2021 is er voor de inwoners uit Mariahoop tussen 19:30 – 20:30 een “Online vragenuurtje”.
Tijdens dit vragenuurtje kun je al je vragen stellen (algemeen, technisch, over de aanleg, over de providers etc.)

Je kunt via onderstaande link deelnemen via Microsoft Teams (hoef je niet te downloaden):
Online vragenuurtje Mariahoop

 

Dorpshuis de Annendaal en corona november 2020

Met het oog op de toename van het landelijke aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen dagen, heeft buurtbieb De Bookgaard besloten nog een aantal weken vanaf 18 november 2020 gesloten te blijven. De gezondheid van bezoekers en vrijwilligers staat bij deze beslissing voorop.
Bij positieve ontwikkelingen opent de buurtbieb weer graag haar deuren om iedereen welkom te heten.

Dorpshuis de Annendaal en corona oktober 2020

Na een tijd van versoepeling van de corona maatregelen is de regering wederom genoodzaakt om met ingang van 29 september 2020 de maatregelen weer wat aan te trekken. Dit wil zeggen dat er wel nog activiteiten gehouden kunnen worden echter met niet meer dan 30 deelnemers uiteraard met in achtneming van de reeds geldende regels.( waaronder: gezond zijn, 1,5 meter afstand houden en handen desinfecteren).

 

Jeu de boules september 2020

Inmiddels is er op het voorterrein van het dorpshuis in de afgelopen zomer van 2020 een mooie jeu de boule baan aangelegd. In kleine groepen van 6 personen wordt daar nu op maandag en dinsdag middag gebruik van gemaakt . Er zijn op andere dagen nog mogelijkheden om met een kleine groep te starten. Voor  informatie kunt u contact opnemen met Thijs Brouns tel: 06 36 53 22 85

Dorpshuis de Annendaal en corona augustus 2020

Er heeft in juli 2020 een overleg plaatsgevonden met alle AB leden hoe om te gaan met de corona maatregelen tijdens repetities en activiteiten.

De verenigingen gaan  in september weer starten met hun repetities. De voorschriften van het RIVM worden door de verenigingen en activiteiten vrijwilligers opgevolgd.

De verenigingen informeren zelf hun leden omtrent de voorgeschreven maatregelen.

Annendaal gesloten i.v.m. maatregelen tegengaan verspreiding van het coronavirus maart 2020

Aan gemeenschapshuizen geeft de gemeente het dringende advies om in ieder geval tot en met 31 mei niet alleen de activiteiten te annuleren, maar deze ook niet toe te staan in deze accommodaties.

Het komt erop neer dat het dorpshuis de Annendaal per direct gesloten is voor alle activiteiten tot nader bericht.

Samen Koken Samen Eten in 2020 december 2019

Ook in 2020 wordt het project Samen Koken Samen Eten weer voortgezet op elke 3 de donderdag van de maand. ( inloop 12.00 uur en 12.30 wordt het eten geserveerd , kosten € 7,50 exclusief drankjes). U kunt zich opgeven bij Thijs Brouns 06 36 53 22 85 of Berna Mathijssen 06 12 05 64 01 of een email te sturen naar annendaal@outlook.com  De eerst volgende SKSE donderdag is 16 januari 2020.

Nieuwjaarsreceptie december 2019

Op dinsdag 7 januari 2020 is om 19.00 uur in het dorpshuis “de Annendaal”  een nieuwjaarsreceptie gepand voor alle bewoners van Maria Hoop. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd.

Vrijwilligersavond november 2019

Op donderdag 28 november 2019 wordt er een gezellige avond georganiseerd voor de vrijwilligers die zich in  2019 op een of andere wijze hebben ingezet voor het dorpshuis Annendaal. Iedere betrokken vrijwilliger ontvangt een persoonlijke uitnodiging.

Bijeenkomst “Oppe Koffie” door Vereniging Kleine kernen Limburg ( V.K.K.L.) november 2019

De V.K.K.L. organiseert op dinsdag 26 november 2019 van 19.00-21.30 uur in het dorpshuis “de Annendaal” een bijeenkomst over verduurzaming gemeenschapshuizen.

Voor wie: bestuurders van gemeenschapshuizen/dorpshuizen/buurthuizen die bezig zijn met- of nadenken over- verduurzamingsmaatregelen, of andere geïnteresseerden op het gebied van verduurzamingsmaatregelen in het dorp of de wijk.

Programma:

19.00 uur | Inloop met Koffie en Thee.

19.30 uur | Rondleiding en presentatie door gemeenschapshuis de Annendaal.

19.50 uur | Presentatie Henk van de Loo REScoop, koepel van energiecoöperaties in Limburg: het belang van burgerinitiatieven bij de verduurzamingsopgave.

20.10 uur | Presentatie Piet ten Haaf, bedrijfsleider Stichting Beheer Binnensport Beesel: het maken van keuzes bij verduurzaming de Schans in Reuver.

20.30 uur | Pauze.

20.45 uur | Interactief: met elkaar in gesprek / discussie over verduurzaming.

21.30 uur | Afronding en napraten.

Aanmelden:

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDEN

Rabobank Clubactie : een succes! oktober 2019

De Rabo bank clubactie heeft de stichting ” de Annendaal ” een mooi bedrag opgeleverd van € 599,38. Als bestuur danken we iedereen die op de stichting ” de Annendaal ” gestemd heeft.

Uitnodiging ‘brainstormavond’ buitenruimte mei 2019

In het project ‘Renovatie en herinrichting De Annendaal’ is ook het opknappen van de buitenruimte opgenomen. We zijn nu zover dat we hiervoor een plan kunnen gaan uitwerken.

Intussen heeft Stichting LOS samen met de gemeente plannen gemaakt voor de herinrichting van een viertal locaties in Maria Hoop. En ook basisschool De Bolleberg heeft wensen met betrekking tot hun buitenruimte.

Een mooi moment dus om plannen zoveel als mogelijk op elkaar te laten aansluiten en te bekijken waar zij elkaar kunnen versterken. We hebben hierover een eerste oriënterend gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van Stichting De Annendaal, Basisschool De Bolleberg, Stichting LOS, het kerkcomité en de gemeente Echt-Susteren. Afgesproken is om alle inwoners en organisaties van Maria Hoop uit te nodigen voor een ‘brainstormavond’ op donderdag 6 juni a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur in Gemeenschapshuis De Annendaal.

Het uiteindelijke doel is het realiseren van een uitnodigende veilige buitenruimte voor gezamenlijke activiteiten voor inwoners van Maria Hoop binnen haalbare budgetten.

Heeft u ideeën of zaken die u wilt inbrengen? Dan bent u deze avond van harte uitgenodigd!

Bent u niet in de gelegenheid om op 6 juni aanwezig te zijn dan kunt u via een telefoontje of mailtje uw gedachten kenbaar maken.

Wij danken u alvast bij voorbaat voor uw inbreng !!

O Thijs Brouns   06-36 53 22 85

O Berna Mathijssen   06-12 05 64 01

O annendaal@outlook.com

Kern met Pit prijs Amersfoort april 2019

Op 30 maart 2019 heeft het Dagelijks Bestuur meegedaan in de landelijke wedstrijd om de gouden Kern met Pit. De stichting de Annendaal heeft daar een bronzen Kern met Pit prijs behaald ( € 1.000)!      Namens het dagelijks bestuur danken wij iedereen die op ” de Hoeskamer van Maria Hoop”  gestemd hebben.

Samen Koken Samen Eten mei 2019

Samen koken samen eten vindt in 2019 plaats op elke derde donderdag van de maand. ( max 30 personen)

De eerste volgende datum is op donderdag 20 juni 2019.

Graag uw deelname doorgeven vóór 1 juni 2019 bij Thijs Brouns 06-36532285

Inloop vanaf 12.00 uur. Aanvang van diner is om 12.30 uur

zie ook www.mariahoop.nl

Buurtbieb Bookgaard maart 2019

Vanaf 17 maart 2019 is de buurtbieb van start gegaan. U kunt deze bezoeken op woensdag middag van 13.00-15.00 uur en vrijdag van 17.30-19.30 uur.

zie ook www.mariahoop.nl

 

project Kern met Pit maart 2019

Om te kijken wat het project inhoudt kun je via de onderstaand link een 90 sec durend filmpje bekijken      ( project LIMBURG „ de Hoeskamer van Maria Hoop”)

De vorige stemming voor het beste project van Limburg 2018  heeft ons als stichting de Annendaal in Maria Hoop mede een eerste prijs opgeleverd ( € 2.500).

Wij mogen als stichting de Annendaal vanuit de  provincie Limburg meedingen voor een landelijke prijs Kern met Pit waar een eerste ( € 3.000) tweede (€2.000)  en derde prijs (€ 1.000) kan worden gehaald.

De publieke stemming bepaalt voor 50%  de uitslag!!

Dus onze vraag : Wil je ons initiatief steunen, stem digitaal op ons project tussen 8 maart en 28 maart:  de Hoeskamer van Maria Hoop” Zie onderstaande website.

DANK bij voorbaat

Bestuur de Annendaal

https://kernmetpit.nl/stemmen+editie+2018/default.aspx